Korzyści zastosowania

Korzyści zastosowania

Zarówno powłoki farb jak i mas KOFATERM powodują uzyskanie efektu termoizolacji opartej na właściwościach termorefleksyjnych i w każdym przypadku będzie to działanie przez odbicie energii fal cieplnych, a także w każdym przypadku będą to oszczędności energii sięgające do 40%. Należy jednak pamiętać, że każdy z tych produktów działa w innym zakresie widma fal elektromagnetycznych i aby zapewnić im maksymalną sprawność, trzeba je stosować zgodnie z przeznaczeniem.

KOFATERM indoor

KOFATERM indoor

Aby dobrze zrozumieć zasadę działania powłok KOFATERM INDOOR należy zwrócić uwagę na dwa negatywne zjawiska fizyczne, które mają bezpośredni wpływ na straty energii użytej do ogrzania pomieszczenia.

Pierwsze zjawisko dotyczy właściwości przegród budowlanych, które mając określony opór cieplny umożliwiają wnikanie w ich strukturę energii fal cieplnych, jej przenikanie i wydostanie się na zewnątrz (ciepło zawsze przenika z miejsc o wyższej do miejsc o niższej temperaturze). W ten sposób powstają wymierne straty energii, które można zobaczyć na zdjęciach z kamery termowizyjnej.

Rozwiń

Ruch ciepłych mas powietrza w pionie
...przed zastosowaniem powłoki ...po zastosowaniu powłoki

KOFATERM outdoor

Przenikanie ciepła przez ścianę
...przed zastosowaniem powłoki ...po zastosowaniu powłoki

KOFATERM outdoor

Aby dobrze zrozumieć działanie KOFATERM OUTDOOR należy przypomnieć, jakie zjawiska fizyczne działają na ścianę zewnętrzną i w jaki sposób można zaoszczędzić energię.

Pierwsze zjawisko występuje w gorącym klimacie lub w okresach gorących w klimacie umiarkowanym, gdzie zewnętrzne powierzchnie ścian są nagrzewane energią słoneczną, dochodzącą do nas w postaci fal elektromagnetycznych w pełnym zakresie widma widzialnego, w tym również fal cieplnych IR. W słoneczny dzień, gdy temperatura powietrza wynosi np. 35°C, temperatura powierzchni ściany może dochodzić nawet do 60-70°C.

Rozwiń

KOFATERM roof

KOFATERM roof

Aby dobrze zrozumieć w jaki sposób działają powłoki KOFATERM ROOF, należy zwrócić uwagę na zjawiska fizyczne, które oddziałują na powierzchnię dachu i są przyczyną strat energii oraz powodem degradacji materiałów termoizolacyjnych przegrody. Pierwszy problem pojawia się w klimacie gorącym lub w okresach gorących w klimacie umiarkowanym, gdzie powierzchnia dachu jest poddawana intensywnemu działaniu energii słonecznej, która dociera w postaci fal elektromagnetycznych, w tym fal cieplnych IR. Z tego powodu w słoneczny dzień, gdy temperatura powietrza wynosi np. 35°C, temperatura powierzchni nagrzewanego przez cały dzień dachu może dochodzić nawet do 80°C.

Rozwiń

Przenikanie ciepła przez dach
...przed zastosowaniem powłoki ...po zastosowaniu powłoki