Zasada działania KOFATERM

Zasada działania KOFATERM

KOFATERM to w skrócie farby i masy wodorozcieńczalne dające powłoki termorefleksyjne pozwalające zaoszczędzić do 40% energii, zarówno w klimacie zimnym jak i gorącym. Wyroby te zawierają w swojej strukturze gęsto upakowane mikrosfery, które powodują odbicie ponad 90% energii fal elektromagnetycznych w zakresie pełnego widma światła widzialnego, w tym również energię fal podczerwonych (cieplnych-IR). Fale te chcą wniknąć w przegrodę, czyli w ścianę lub dach, próbują rozproszyć się w niej, by ostatecznie przeniknąć na jej drugą stronę, ale na przeszkodzie stoją im powłoki KOFATERM, które odbijają je od powierzchni.

Działanie w klimacie gorącym

Działanie w klimacie gorącym

W klimacie gorącym głównym źródłem ciepła jest słońce, które potrafi rozgrzać powierzchnię elewacji i dachu nawet do 80°C. Długotrwałe działanie takich temperatur powoduje wnikanie nadmiaru ciepła w przegrodę, w wyniku czego traci ona swoją sprawność izolacyjną. Należy również zwrócić uwagę, że niektóre materiały termoizolacyjne na skutek takich procesów ulegają trwałej degradacji i nieodwracalnie tracą swoje właściwości oporu cieplnego. Ciepło, które wnika w taką przegrodę, rozprasza się w niej i przenika do wnętrza pomieszczenia.

Rozwiń

Działanie w klimacie zimnym

Działanie w klimacie zimnym

W klimacie zimnym, w pomieszczeniach użycie powłok KOFATERM powoduje odbicie energii fal cieplnych, przy czym odbicie to następuje od powierzchni ścian wewnętrznych. Wówczas ciepło wewnątrz pomieszczeń utrzymuje się w nim, nie wnika w przegrodę i nie wydostaje się na zewnątrz. Tym samym zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania pomieszczenia znacząco się zmniejsza. W zależności od zastosowanych dotychczas materiałów termoizolacyjnych, w wyniku takiej termomodernizacji można zaoszczędzić do 40% energii grzewczej. Skuteczność tego typu rozwiązania najlepiej widać na zdjęciach z kamery termowizyjnej wykonanych przed i po zastosowaniu powłok KOFATERM.

Rozwiń

Działanie w klimacie mieszanym

Działanie w klimacie mieszanym

W klimacie mieszanym mamy do czynienia z wysokimi temperaturami latem i niskimi temperaturami zimą. Jest to specyficzny układ termodynamiczny, w którym raz chcemy odbić ciepło z zewnętrznej strony przegrody (lato), innym razem z jej strony wewnętrznej (zimą). W tym wyjątkowym przypadku należy zastosować powłoki KOFATERM zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku, zapewniając tym samym oszczędności w obydwu tych porach roku.

Latem powłoka zewnętrzna zabezpieczy przegrodę przed nagrzewaniem jej przez słońce, powodując, że ciepło nie będzie wnikało do wnętrza budynku. Zmniejszenie temperatury w środku pomieszczenia obniży zapotrzebowanie na energię klimatyzatora do 40% lub wykluczy zupełnie potrzebę jego użycia. Poza tym, powłoka zabezpieczy już istniejące materiały termoizolacyjne przed degradacją.

Rozwiń

Czym są mikrosfery?

Czym są mikrosfery?

Mikrosfery to małe kulki wypełnione wewnątrz gazem, które wraz z powłoką wykazują bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Bliska ideału kulistość mikrosfer wynikająca z technologii ich wykonywania i ich wysoka przezroczystość powodują, że pochodząca z fal elektromagnetycznych energia świetlna i cieplna IR wpadająca do takiej kulki, w wyniku jej wielokrotnego wewnętrznego odbicia, wraca w kierunku źródła promieniowania.

Zawartość mikrosfer w powłoce i ich wielkości są bardzo skrupulatnie dobierane w zależności od jej przeznaczenia tak, aby ich sprawność była jak najwyższa. Powłoki zawierające mikrosfery likwidują często pojawiające się w pomieszczeniach zamkniętych zjawiska miejscowej kondensacji pary wodnej, tzw. mostki termiczne (w narożnikach, trójstykach, spoinach itp.).

Rozwiń