KOFATERM

KOFATERM

KOFATERM to powłoki zaawansowane technologicznie o celowanej formulacji, której istotą jest przyjazność dla środowiska i jak najniższy ślad węglowy. To nie tylko 40% zmniejszenie zapotrzebowania na energię i związane z tym oszczędności, ale to również 40% niższa emisja dwutlenku węgla do atmosfery, 40% niższa emisja ciepła wydzielanego przez urządzenia grzewcze i chłodzące oraz 40% mniej lotnych pyłów i zanieczyszczeń w powietrzu. Co najważniejsze, są to efekty długofalowe, ponieważ powłoki nie tracą swojej sprawności w czasie i nie wymagają renowacji częściej niż dotychczas stosowane standardowe rozwiązania.

Należy również podkreślić, że farby i masy oparte są na wodorozcieńczalnych dyspersjach oraz wypełniaczach mineralnych. Charakteryzują się bardzo niską zawartością organicznych związków lotnych, których całkowita ilość nie przekracza 5,6 g/dm³ LZO (VOC). Tak niski zakres LZO ogranicza ryzyko negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz na zdrowie i samopoczucie. Ponadto powłoki KOFATERM pozbawione są substancji i mieszanin zakwalifikowanych jako toksyczne, niebezpieczne dla środowiska i ludzi. Są to produkty wodorozcieńczalne, więc nie wymagają użycia rozpuszczalników chemicznych do mycia narzędzi, ponieważ wystarcza do tego zwykła woda. Tym samym do gleby i wód powierzchniowych nie trafiają żadne substancje szkodliwe.
Co więcej, wyroby są sprzedawane w opakowaniach, które w pełni kwalifikują się do recyklingu.

Jak łatwo zauważyć, produkty malarskie KOFATERM to idealne rozwiązania renowacyjne, które poprawiają komfort życia przy jednoczesnej dbałości o naturę i przyszłość naszej planety.